İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

PROGRAMIN DÜZEYİ

Program uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin;

  1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,
  2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri,
  3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
  4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri
  5. Temel matematik becerilerini kazanmaları
  6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.

PROGRAMIN YAPISI

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı işitme engelli bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır.

Modüller; işitme engelli bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen İşitme Eğitimi, Dil Eğitimi, Sosyal İletişim, Okuma Yazma Anlama ve Matematik Modüllerini kapsamaktadır.

paylaş